Корпорације ће нам контролисати правосуђе, остаћемо на ветрометини! Бранка Стаменковић