Дошло је задње време; Спасиће се само изабрани! Иван Пајовић