Месец: јун 2021.

У Сарајеву је било 211 логора за Србе што државних што приватних! Драган Вујичић

Независна Међународна комисија на челу са Рафаелом Израелим,познатим профестором из Јерусалима је сачинила докумунт о страдању сарајавских Срба током грађанског...